ÖSTRA KUNGSHOLMENS FÖRETAGARFÖRENING

KungsÖ Företagarförening arbetar för att vi tillsammans ska öka gemenskapen, skapa fler aktiviteter och främja både glädje, stolthet och företagsamhet på Östra Kungsholmen. Det vill vi göra genom att anordna olika events i området och samarbeta mer med både varandra, andra föreningar eller organisationer samt våra lokalpolitiker. 

Företagarföreningen grundades våren 2017 av ett tiotal aktiva företagare i upptagningsområdet som täcker hela den delen av holmen som ligger öster om Polhemsgatan. Alla företag inom området är välkomna att bli medlemmar. 

SÅ ARBETAR VI

Styrelsen för KungsÖ företagarförening och andra som engagerar sig, arbetar helt ideellt. Vår tanke är att föreningen ska utgöra en plattform där medlemmar kan lyfta frågor och snabbt hitta varandra för gemensamma projekt och idéer. Vårt etablerade ett samarbete med stadsdelsförvaltningen, polisen och lokalpressen, vilket underlättar att få både tillstånd och uppmärksamhet för olika aktiviteter. 

KONTAKTA OSS

För mer information om föreningen, medlemsförmåner eller medlemsavgift, vänligen kontakta oss via vår ordförande på mailadress: malin.manolin.nordstrom@gmail.com. Tack!